Pågående projekt

Farmertime

I Jämtland Härjedalen sökes nya klasser och fler lantbrukare som vill visa hur mat produceras.
Mycket enkelt handlar det om att en skolklass och en livsmedelsproducent träffas i klassrummet genom korta videosamtal (10-20 minuter) som genomförs regelbundet (1-2 gånger i månaden) under ett års tid. Producenten kan då ta med skolklassen till olika aktiviteter på gården, på fältet, i traktorn eller kanske på kontoret för att berätta och förklara vad som händer just där och då under olika delar av året. Under samtalen har eleverna möjlighet att ställa frågor och diskutera sånt som dom tycker är intressant. För läraren är samtalen en möjlighet att koppla läroplanen till verkliga exempel på gården. På samma sätt får svenska livsmedelsproducenter möjlighet att berätta om upp sin produktion för morgondagens konsumenter, beslutsfattare, företagare och politiker utan att det tar för mycket tid från det dagliga rutinerna. Hushållningssällskapet hjälper lärare och producenter att få kontakt och komma igång med sitt samarbete samt bidrar med tips och råd hur de kan utveckla samtalen med eleverna. Det kostar ingenting att delta. Läs mer.

Så här såg det ut när elever fick träffa bonden Frej Persson på Brunkulla gård i Fanbyn!