Avslutat projekt

Odlat fält

Kommunikation i samverkan

Sedan hösten 2020 pågår samverkansprojektet ”Arbete i samverkan förutsätter kommunikation i samverkan” med målet att ta fram konkreta kommunikativa insatser utifrån satsningar inom den regionala livsmedelsstrategin Jämtland Härjedalen. Projektägare är Torsta AB, finansiär Jordbruksverket.

Läs mer