Avslutat projekt

Från strategi till handling

LRF driver tillsammans med Länsstyrelsen, Region Jämtland Härjedalen och Torsta AB projektet Från strategi till handling 2021-2022 för att växla upp det gemensamma arbetet i strategin. Att hitta en långsiktigt hållbar organisation, bereda handlingsplaner, involvera kommunerna tydligare, öka utbytet med andra relevanta regionala och nationella nätverk är några av aktiviteterna i projektet.

Läs mer