Avslutat projekt

Landbaserat vattenbruk

Strategisk planering för landbaserat vattenbruk (RAS) drivs under 2021-2023 med målet att få fram en länsövergripande strategi, inklusive att identifiera platser som är lämpliga för nyetablering av landbaserad fiskodling. Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen och länets kommuner samverkar i projektet, som finansieras av Jordbruksverket och medfinansiering från statliga medel för regional utveckling (anslag 1:1) beslutade av Region Jämtland Härjedalen. Läs mer.