Avslutat projekt

Nordens gröna bälte

Interregprojektet Mat och dryck från Nordens gröna bälte pågick mellan 2018 – 2021 i nära samverkan mellan projektpartnerna Torsta AB (projektägare), Region Jämtland Härjedalen, Trøndelag Fylkeskommune och Region Västernorrland och det regionala näringslivet. Syftet var att öka kompetensen bland och mellan företag som jobbar med mat, dryck och upplevelse med den terroir och tradition som finns längs norden gröna bälte. Resultatet lever vidare som plattformen SMAK63. Läs mer.