Kommunikation

Använd gärna vår verktygslåda

Här erbjuder vi en liten ”verktygslåda” med vägledning och inspiration som du kan använda när du vill berätta om Mat- och livsmedelsstrategi Jämtland Härjedalen för omvärlden. Använd gärna det material som finns här i form av texter, bilder och filmer i din verksamhet.

Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor.

Här finns illustrationer och bilder från den regionala mat- livsmedelsstrategin. 

 

 

Här hittar du material kopplat till Creatice City of Gastronomy, UNESCO. Här en närmare beskrivning.

Grundbudskap ”hisspitch”

Matproduktionen är viktig i vårt län. För att mätta vår befolkning men även regionalekonomiskt och som en stark attraktionsfaktor för inflyttning och turism.

Jämtland Härjedalen var tidigt ute med att se värdet som den lokala maten bidrar med till regionen. Vi var också tidiga med att arbeta strategiskt med frågan. Därför är vi som enda stad och region i Sverige utsedd till UNESCO Creative City of Gastronomy.

Jämtland Härjedalen är dessutom en av få platser i världen som kan förvänta sig bättre förutsättningar för att producera mat. Det ger oss både en möjlighet och en solidarisk skyldighet att faktiskt göra det. Här kan vi nämligen göra det på ett hållbart, rent och rättvist sätt.

Det är du och jag som väljer vad vi ska äta, varifrån vi vill att maten ska komma och hur vi vill att den ska produceras. Vad väljer du?

säljargument ”USP:ar”

 • Kreativa
 • Mat, kultur och turism i kombination
 • Småskaligt mathantverk (även det som är storskaligt i Jämtland Härjedalen är småskaligt i ett globalt perspektiv)
 • Matupplevelser kopplat till ren natur (t.ex. högst andel ekologisk mark)
 • Hållbart, rent och rättvist
 • Jämtland Härjedalen Gastronomy / UNESCO Creative City of Gastronomy
 • ”Regenerativ” produktion som binder kol och är bra för biologisk mångfald genom vallodling och betande djur
 • Högt teknikutnyttjande (t.ex. stor andel mjölkrobotar och biogasanläggningar) i kombination med kulturarv (stor andel fäbodar).
 • Ledande, kreativ och ansvarsfull matregion
 • Sveriges mest smaksäkra region
 • Framtidsmat Jämtland Härjedalen
 • Local food for a global world

Filmer