Avslutat projekt

Samisk mat i offentliga kök

Projektet ”Utveckling av samisk livsmedelsproduktion mot offentliga kök” som syftar till att möta uttalade behov från offentliga kök genom att arbeta med olika metoder för produktutveckling drivs av Torsta AB med finansiering från Jordbruksverket, Region Jämtland Härjedalen och ett stort antal kommuner. Läs mer.