Pågående projekt

Hållbara livsmedelssystem

Projektet ”Att ställa om mindre och mellanstora städer till hållbara livsmedelssystem genom stadsodling” som drivs av Mittuniversitet pågår mellan 2021 – 2025 och syftar till att öka kunskapen om hur stadsodling kan bidra till stärkt lokal matproduktion och självförsörjning samt grönare städer. Läs mer.