Pågående projekt

UNESCO

Östersund är utsedd till Creative city of gastronomy inom UNESCO och är den enda svenska staden inom gastronomi­nätverket som idag består av 36 städer från hela världen.
2016 höll det globala nätverket sitt årsmöte i Östersund och Östersund har även bl a varit del av projektet Youth for Food. Läs mer.