Avslutat projekt

Matkompetenscentrum

Matkompetenscentrum är ett samarbetsprojekt för livsmedelsproducenter och besöksnäringen i Jämtlands län. Driver projektet gör Hushållningssällskapet tillsammans med Jamtli och Matakademien och med stöd från Europeiska jordbruksfonden. Läs mer.