Avslutat projekt

Mer mat fler jobb

Projektet Mer mat – fler jobb var en del i att förverkliga visionen i livsmedelsstrategin; ”Den svenska livsmedelskedjan år 2030 är globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv att verka inom.” och är ett samarbete mellan LRF, Livsmedelsföretagen, Arbetsförmedlingen och Krinova. Projektet finansierades av Europeiska Socialfonden, ESF, och pågick mellan 2019 och 2022.

Målet med projektet var att öka svensk matproduktion genom att stärka företag och medarbetare, samtidigt som vi erbjöd arbetssökande och karriärbytare en väg in en spännande framtidsbransch.

Kvar på hemsidan finns matnyttiga rapporter att ta del av. Läs mer.