Från strategi till handling

LRF driver tillsammans med Länsstyrelsen, Region Jämtland Härjedalen och Torsta AB projektet Från strategi till handling 2021-2022 för att växla upp det gemensamma arbetet i strategin. Att hitta en långsiktigt hållbar organisation, bereda handlingsplaner, involvera kommunerna tydligare, öka utbytet med andra relevanta regionala och nationella nätverk är några av aktiviteterna i projektet. Läs mer

Nordens gröna bälte

Interregprojektet Mat och dryck från Nordens gröna bälte pågick mellan 2018 – 2021 i nära samverkan mellan projektpartnerna Torsta AB (projektägare), Region Jämtland Härjedalen, Trøndelag Fylkeskommune och Region Västernorrland och det regionala näringslivet. Syftet var att öka kompetensen bland och mellan företag som jobbar med mat, dryck och upplevelse med den terroir och tradition som […]

Mer mat fler jobb

Projektet Mer mat – fler jobb var en del i att förverkliga visionen i livsmedelsstrategin; ”Den svenska livsmedelskedjan år 2030 är globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv att verka inom.” och är ett samarbete mellan LRF, Livsmedelsföretagen, Arbetsförmedlingen och Krinova. Projektet finansierades av Europeiska Socialfonden, ESF, och pågick mellan 2019 och 2022. Målet med projektet var att […]