Kommunikation i samverkan

Odlat fält

Sedan hösten 2020 pågår samverkansprojektet ”Arbete i samverkan förutsätter kommunikation i samverkan” med målet att ta fram konkreta kommunikativa insatser utifrån satsningar inom den regionala livsmedelsstrategin Jämtland Härjedalen. Projektägare är Torsta AB, finansiär Jordbruksverket. Läs mer

Matvarumärket Härjedalsmat

Målet för projektet Matvarumärket -Härjedalsmat är att strategiskt och målinriktat skapa förutsättningar för att öka produktionen av livsmedel i Härjedalen genom att driva på efterfrågan av lokalt producerad mat. Genom att bygga, underhålla och utveckla ett geografiskt matvarumärke och lyfta de geografiska förutsättningarna i Härjedalen nyttjar man den positiva köpkraften hos konsument. Det ger förutsättningar […]

Hållbara livsmedelssystem

Projektet ”Att ställa om mindre och mellanstora städer till hållbara livsmedelssystem genom stadsodling” som drivs av Mittuniversitet pågår mellan 2021 – 2025 och syftar till att öka kunskapen om hur stadsodling kan bidra till stärkt lokal matproduktion och självförsörjning samt grönare städer. Läs mer.

UNESCO

Östersund är utsedd till Creative city of gastronomy inom UNESCO och är den enda svenska staden inom gastronomi­nätverket som idag består av 36 städer från hela världen. 2016 höll det globala nätverket sitt årsmöte i Östersund och Östersund har även bl a varit del av projektet Youth for Food. Läs mer.

Bonden i skolan

Bonden i skolan är LRFs digitala läromedel där elever på ett enkelt och roligt sätt får lära sig var maten på våra tallrikar kommer ifrån och varför bönder faktiskt behövs. Där finns också information om hur man går tillväga ifall man vill göra ett gårdsbesök! Läs mer.

Offentlig gastronomi

Offentlig gastronomi är en plattform för länets offentliga måltider belägen på Torsta i Ås. Plattformen ska erbjuda inspiration samt främja samverkan, kompetens och ett helhetstänk kring maten och måltiden inom länets offentliga gastronomi. Läs mer.

Farmertime

I Jämtland Härjedalen sökes nya klasser och fler lantbrukare som vill visa hur mat produceras. Mycket enkelt handlar det om att en skolklass och en livsmedelsproducent träffas i klassrummet genom korta videosamtal (10-20 minuter) som genomförs regelbundet (1-2 gånger i månaden) under ett års tid. Producenten kan då ta med skolklassen till olika aktiviteter på […]