Integritetspolicy Dataskyddsförordningen GDPR

1 Behandling av personuppgifter

Framtidsmat.se administreras av Torsta AB. Torsta ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att skyddet för den personliga integriteten är starkt inom företaget. Det gäller såväl behandlingen av personuppgifter om kunder och personal, som om andra individer som kan komma att registreras Torstas IT-system.

2 När sker behandling av personuppgifter?

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadress.

Framtidsmat.se via Torsta AB behandlar dina personuppgifter när du:

  • Kontaktar framtismat.se via kontaktperson på hemsidan.


Torsta AB behandlar personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag gentemot dig som Kund samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Utgångspunkten är att Torsta AB inte ska behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet.

3 Vilka rättigheter har jag?

Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål kan du när som helst meddela oss detta.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag.

Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta. Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till annat företag (dataportabilitet).

Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

3.1 HUR GÖR JAG FÖR ATT ANVÄNDA MINA RÄTTIGHETER?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post: info@torsta.se.

4 Användning av Cookies

Framtidsmat.se använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt av vår webbplats. De flesta webbplatser använder cookies för att förbättra användbarheten och cookies kan inte skada dina filer eller öka risken för virus på din dator.

VAD ÄR EN COOKIE?

En cookie är en liten textfil som lagras på den dator eller annan enhet du använder för att nå Internet. Vi lagrar ingen personlig information såsom tex namn eller e-postadress i cookies utan endast information som möjliggör att vår webbplats ska fungera på bästa sätt.

DET FINNS TVÅ TYPER AV COOKIES

Sessioncookies lagras temporärt i din dators minne och försvinner när du stänger ner din webbläsare. Vi använder oss av den här typen av cookies för att bland annat underlätta navigeringen på vår hemsida. Vissa av dessa cookies är väsentliga för att alla funktionerna på hemsidan ska fungera. Det innebär att om du blockerar användningen av cookies helt, så kommer du inte att kunna använda alla funktioner på hemsidan.

Permanenta cookies sparas på din dator, surfplatta eller mobiltelefon och finns kvar mellan dina besök. Denna typ av cookies används i syfte att förbättra upplevelsen för dig som besökare, till exempel för att minska laddningstiden.

Vi använder även informationen från permanenta cookies till att se statistik över hur besökare använder sidan i syfte att förbättra användarupplevelsen baserat på vad våra besökare letar efter.

FÖRSTAPARTS- OCH TREDJEPARTS-COOKIES

Man skiljer på förstaparts-cookies och tredjeparts-cookies. En förstaparts-cookie sätts av torsta.se medan en tredjeparts-cookie sätts av en annan webbplats.

PÅ TORSTA.SE ANVÄNDER VI OSS AV FÖLJANDE TREDJEPARTS-COOKIES

Youtube

För att kunna visa videos från Youtube.

Google

För att kunna få statistik över hur våra besökare använder vår hemsida i syfte att förbättra användarupplevelsen använder vi oss av Google Analytics samt Google Translate för att göra sidan tillgänglig på flera språk.

För både YouTube och Google gäller Google:s cookiepolicy