Vår Vision:
En ledande matregion

Välkommen till Framtidsmat

Vision: Vi skall vara en ledande matregion genom att använda våra resurser på ett ansvarsfullt och kreativt sätt.

Mat- och livsmedelsproduktion är viktigt för Jämtlands län. Inte bara för att mätta länets befolkning och bidra till den globala livsmedelsförsörjningen utan också regionalekonomiskt och som identitetsskapare för ett län med gastronomiska ambitioner.

Framtidsmat är en plattform för samarbete, idé- och erfarenhetsutbyte mellan aktörer från näringsliv, offentlig förvaltning och intresseorganisationer.

Var med du också och ta del i arbetet kring att uppnå visionen.

På gång

Datum
27-29 sep
30 sep
1 okt
3 okt
11 okt
24 okt
26 okt
22 nov
24 nov
Evenemang
Smakresa Bräcke
Matfest i Härjedalen
Gårdsträffar Jorm byggnader nötkött
Informationskväll om vattenbruk

Mat från Jämtland Härjedalen

Jämtland Härjedalen är ett väldigt bra ställe att producera mat på. Det är en av få platser i världen med förutsättningar att öka matproduktionen och det på ett hållbart sätt. Köper du mat härifrån så kan du både äta och må gott.

Projekt & nätverk

Vägen mot målen i strategin ter sig lite olika. Ibland kör vi alla på motorvägen, ibland delar vi upp oss på småvägar och möts på en rastplats längre fram. Ibland är det gropigt och ibland nyplogat. Poängen är att utan samarbete kommer vi ingenstans och det krävs gemensamma krafter för att komma framåt. Här kan du få tips, idéer och förslag på nätverk och finansiering för fortsatta initiativ.

Omvärld & kunskap

Matproduktionen är idag global och att ha koll på omvärlden är därför angeläget. Det blir allt viktigare att hålla sig uppdaterad om vad som händer runtomkring för såväl den som producerar, konsumerar eller fattar beslut som påverkar. Vill konsumenterna ha det som produceras? Kommer de vilja ha det i framtiden? Vet konsumenterna om att de skulle kunna vilja ha det som produceras? Hur ser konkurrensen ut? Hur mycket bidrar egentligen livsmedelskedjan med till regionen? Vad är viktigt att satsa på?