Jämtlandsgården

Jämtlandsgården

Jämtlandsgården är ett slakteri och livsmedelsproducent i Hammerdal som omsätter drygt 20 miljoner kronor, har 20 medarbetare och som slaktar ca 6000 nötkreatur per år. Den största delen som legoslakt åt SCAN, därutöver som återtag för enskilda producenter eller som eget varumärke. Att hitta arbetskraft och att det går bra för lantbruket är två viktiga frågor för företaget framgent. Lyssna när Jessica berättar om varför hon jobbar på Jämtlandsgården.

Läs mer på Jämtlandsgårdens hemsida »

På bilden: Jessica Andersson